kvalitet

Kvalitet i omsorgen

Alle partier er i grunn enige. Vi ønsker god omsorg for våre eldre, vi trenger mer kapasitet og bra tilgjengelighet. Hva gjenstår å diskutere?

Hvem skal bygge ut jernbanen?

Bilkø, tog som ikke går, tunneler som er steng... Vi har åpenbart mange problemer med samferdsel i Norge, men hvem skal løse disse problemene?
Subscribe to RSS - kvalitet
Go to top