alkohol

Vil reduserte åpningstider gi redusert vold i Tønsberg?

Onsdag 15.2 var det medlemsmøte for Tønsberg Høyre. Tema for møtet var de alkoholpolitiske retningslinjer som skal vedtas av Bystyret i mai. Hensikten med møtet var å få belyst synspunkt fra byens hotell og restaurant bransje og de synspunkt som Politiet har i saken.

Subscribe to RSS - alkohol
Go to top