Jeg stiller til valg

Frodes bilde

Med meg som representant i bystyret som vil du få en politiker som:

  1. Jobbe for en robost kommunestruktur, som er tilpasset bo og arbeidsmarkedet i Vestfold.
  2. Jobbe for at Tønsberg Kommune har en sunn økonomi, som muliggjør fortsatt gode velferdstjenester
  3. Bidra til at det blir mulig å skape arbeidsplasser i vår kommune
  4. Bidra til at kommunen drives mest mulig miljøvennlig.

Utover disse sakene er jeg opptatt av at barnehagene drives med nok bemanning, at skolene får drive undervisning fremfor rapportering, samt våre fantastiske idrettsforeninger.

Godt valg.

 

 

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top