Hva er egentlig en sperregrense?

Frodes bilde

Hva er egentlig en sperregrense, og hvordan slår dette ut på valgresultatet?

Årets stortingsvalg er særdeles spennende, fordi vi har hele fem partier som har en oppslutning rundt eller like over sperregrensen. Dette vil ha stor påvirkining på det endelige valgresultatet.

Når Arbeiderpartiet og Høyre får endret oppslutning på meningsmålingene med en prosent eller to, gir det i realiteten kun mindre endringer i antall mandater de to partiene får etter valget til Stortinget.

Men, når eksempelvis Sv gikk fra 3,7% i uke 33 til 4,1% i uke 34, fikk de kunne få hele 7 nye mandater mer i et valg.

Så hvordan kan kun 0,4% gi så store utslag?

Dette tilskrives utgjevningsmandater. En utjevningsmandat er et mandat som tildeles for å sikre partiene ved stortingsvalg en større forholdsmessig representasjon etter stemmetallene på landsbasis enn det tildelingen av distriktsmandater tilsier. For at et parti skal kunne få et utjevningsmandat må det ha passert en sperregrense, dvs. oppnådd en oppslutning på minst fire prosent på landsbasis. (Kilde: Wikipedia)

Av 169 stortingsrepresentanter, er 19 utgjevningsmandater. 

19 mandater er såpass mange, at det vil være med på å bestemme hva slags regjering vi får. Særlig interessent er det at med dagens meningsmålinger, så har Arbeiderpartiet og Høyre omtrent like mange mandater (52)

Derfor er hver stemme viktig i et valg. Eksempelvis, vil 0,1% flere stemmer til Miljøpartiet de grønn kvalifisere dem for flere utgjevningsmandater, som de i all hovedsak vil ta fra Sv. Dersom Sv vil falle under sperregrensen igjen, vil dette gi Venstre langt flere mandater (og dermed en blågrønn regjering)

Jeg oppfordrer derfor alle til å bruke sin stemmerett.

Godt valg.

I denne artikkelen kan du lese mer om årets valgsystem. 

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top