Vil reduserte åpningstider gi redusert vold i Tønsberg?

Frodes bilde

Onsdag 15.2 var det medlemsmøte for Tønsberg Høyre. Tema for møtet var de alkoholpolitiske retningslinjer som skal vedtas av Bystyret i mai. Hensikten med møtet var å få belyst synspunkt fra byens hotell og restaurant bransje og de synspunkt som Politiet har i saken. Det ble bra oppmøte hvor særlig Tønsberg Unge Høyre var godt representert og hvor lederen Brage benyttet møtet til å feire sin 18 års dag.Referat fra medlemsmøtet med tema Alkoholpolitiske retningslinjer for TønsbergDe alkoholpolitiske retningslinjene vil gjelde for fire år frem i tid, og regulere de fleste forhold som skal reguleres i kommunen etter krav fra alkohol loven. Et sentralt tema i disse retningslinjene er hvor stor dispensasjon det skal gis til skjenking av alkohol etter kl 0100.Etter en kort innledning av organisasjonsutvalgets leder Unn Eia som presenterte tema, innledet representantene fra Tønsberg Hotell- og restaurantforening bransjens syn på saken. De valgte å fokusere på to sentrale områder i sitt innlegg:Økonomisk tap som følge av redusert skjenketid fra 0300 til 0200.At den statistikken som politiet viser til vedrørende vold ikke stemmer.De var så vidt inne på tiltak som de er med på for å redusere vold, uten at dette ble tilstrekkelig belyst.Etter dette innlegget, fremla Politiet ved stasjonssjef Målfrid Høivik politiets synspunkter. Hun valgte å forsøke se på problemstillingen i et bredere perspektiv:Mer sammensatt problemstilling enn vold vs skjenketiderHelsepolitisk sammenheng.At det uansett hvordan en ser på tallene, så er alkoholrelatert vold redusert i Tønsberg. (Stor nedgang fra 2009 til 2010)Begge parter ble utfordret av Høyremedlemmene på tall og fakta, og debatten gikk friskt. Etter at disse fikk forlate lokale, innledet Henning Wold (Leder av Tønsberg Høyre) om det arbeidet som gjøres i saken, og de faktiske forhold om hva som skal reguleres. Det ble deretter en aktiv debatt blant medlemmene om tiltakt og skjenketider. Mange hadde mye på hjertet og møtet ble avsluttet langt på overtid.Det mest interessante som kom frem er kanskje at volden totalt i Tønsberg synes å være upåvirket av skjenketidene, samt at to jenter fra Unge Høyre mente at mye av volden har flyttet seg til private hjem. Dermed har arbeidsgruppen fått gode innspill som de må undersøke mer i sitt arbeid.Takk for oppmøte og oppmerksomheten.Mvh,Frode Stenstrøm (medlem av organisasjonsutvalget)referent

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top