Referat fra Hva Velger Du?

Frodes bilde

Det var i kveld debatt på Papirhuset i Tønsberg under regi av Tønsbergs Blad og NRK. Jeg dekket det hele, og her er referatet fra møtet. Det var et flott arrangement, og jeg gleder meg til møtet i morgen og på lørdag. Hvis jeg har feil i referatet setter jeg pris på tilbakemelding.Godt Valg!Frode Stenstrøm - Listekandidat Tønsberg Høyre. 

/* Adjust the height to best suite your page */
/* Remove height property to have all text show without scrollbars. */
#cil_page .mainchat { position: relative; overflow: auto; }
#cil_page .shareContainer {display:none;opacity:0;}

scrollpos[1]) { divtop = document.getElementById('cil_mainholder').scrollTop + 40; } else { divtop = scrollpos[1] - document.getElementById('cil_mainholder').offsetTop + document.getElementById('cil_mainholder').scrollTop + 40; } document.getElementById('cil_modalitem').style.left = divleft + 'px'; document.getElementById('cil_modalitem').style.top = divtop + 'px'; document.getElementById('cil_modalitem').style.display = 'inline'; }
function cil_closeLayer(){ if (document.getElementById('cil_modalitem').style.display != 'none') { document.getElementById('cil_divsrc').innerHTML = ''; document.getElementById('cil_modalitem').style.display = 'none'; } }
function cil_replaceString(oldS, newS, fullS) { for (var i = 0; i < fullS.length; i++) { if (fullS.substring(i, i + oldS.length) == oldS) { fullS = fullS.substring(0, i) + newS + fullS.substring(i + oldS.length, fullS.length); } } return fullS; }
function cil_getScrollingPosition() { var position = [0, 0]; if (typeof window.pageYOffset != 'undefined') { position = [window.pageXOffset, window.pageYOffset]; } else if (typeof document.documentElement.scrollTop != 'undefined' && document.documentElement.scrollTop > 0) { position = [document.documentElement.scrollLeft,document.documentElement.scrollTop]; } else if (typeof document.body.scrollTop != 'undefined') { position = [document.body.scrollLeft,document.body.scrollTop]; } return position; }
function cil_getCurrentStyle(elem, prop) { if( elem.currentStyle ) { var ar = prop.match(/\w[^-]*/g); var s = ar[0]; for(var i = 1; i < ar.length; ++i) { s += ar[i].replace(/\w/, ar[i].charAt(0).toUpperCase()); } return elem.currentStyle[s] } else if( document.defaultView.getComputedStyle ) { return document.defaultView.getComputedStyle(elem, null).getPropertyValue(prop); } }
function cil_setSizes() { document.getElementById('viewingtoolbar').style.width = document.getElementById('altcast_title').offsetWidth + 'px'; var oElement = document.getElementById('pageborder'); if (oElement) { borderHeight = cil_getCurrentStyle(oElement, 'border-top-width'); pageborderHeight = borderHeight.substring(0,borderHeight.length-2); } else { pageborderHeight = 0; } maxheight = 550 - (pageborderHeight*2); chatholderheight = (maxheight-document.getElementById('viewingtoolbar').offsetHeight-document.getElementById('viewingfooter').offsetHeight-document.getElementById('altcast_title').offsetHeight-9); document.getElementById('mainchat').style.height = chatholderheight + 'px'; }
//-->
 Hva velger du? Valg2011(08.09.2011)   Lukk  19:12Da er introduksjonen i gang. torsdag 8.september 2011 19:12 19:14Håkon Borud fra Tønsbergs Blad bestemmer reglene for debatten torsdag 8.september 2011 19:14 19:15Bent Moldvær (Frp) skissere hva han mener med kultur.torsdag 8.september 2011 19:15 19:17Debattleder mener at Høyre ikke har noe kultursatsing. Petter Berg (H) svarer på meget godt på spørsmålet, og får applaus fra salen. torsdag 8.september 2011 19:17 19:18Lars Egeland (Sv) mener at problemet med Tønsberg er selvgodhet... torsdag 8.september 2011 19:18 19:19Anne Lise Skarstad (Krf) mener at kultursatsingen i byen ikke er bra nok, fordi da mangler vi visjoner torsdag 8.september 2011 19:19 19:19Hun bekrefter at KrF ønsker Petter Berg (H) som ordfører. torsdag 8.september 2011 19:19 19:20Hun har sittet fire år i kulturutvalget. Her mener hun at det er den del ting hun er lei seg for at hun ikke har fått til... torsdag 8.september 2011 19:20 19:21Per Martin Aamot (Ap) tar opp tema om kulturhuset (Støperiet). Alle partier har felles ansvar for å dra opp ressursbruken på dette huset. torsdag 8.september 2011 19:21 19:21Petter Berg (H): "Jeg ble ganske irrirtert" torsdag 8.september 2011 19:21 19:22Han er overrasket over at Ap, Frp, og Sv ikke støtter Støperiet. torsdag 8.september 2011 19:22 19:23Molvær (FrP) mener at det er bra at dette ikke blir noe av pga penger. torsdag 8.september 2011 19:23 19:23Molvær (FrP): "Jeg husker ikke navn eller hvor jeg har vært" torsdag 8.september 2011 19:23 19:24"Han husker det han vil huske" Latter fra salen. Han møter ikke med klare svar. torsdag 8.september 2011 19:24 19:24[Kommentarer fra GuestGuest: ]Spent på å høre venstresidas løsninger på kulturfronten. Hva skal de prioritere bort? torsdag 8.september 2011 19:24 Guest19:25Debattleder: Har Ap mer penger til kultur enn Petter Berg? torsdag 8.september 2011 19:25 19:26Aamodt (Ap) sier at de har mer penger enn Petter Berg, mens Sv, mener at de har mest penger av alle....! torsdag 8.september 2011 19:26 19:27Debattleder: Hvorfor har vi ikke kultursjef i Tønsberg?torsdag 8.september 2011 19:27 19:28Petter Berg (H): Håper på samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy torsdag 8.september 2011 19:28 19:28Roar Jonstang (ordfører fra Høyre/Nøtterøy) er sikker på at dette går i orden, men er usikker på tidsrammen. torsdag 8.september 2011 19:28 19:30Egeland (Sv) mener at Tønsberg burde ansette fire personer, før vi kan samarbeide med Nøtterøy... torsdag 8.september 2011 19:30 19:31Roar Jonstang(H) maner til mer samarbeid. torsdag 8.september 2011 19:31 19:33Aamodt (Ap) vil trekke seg ut av Oseberg avtalen... torsdag 8.september 2011 19:33 19:33 torsdag 8.september 2011 19:33 19:34Sv og Ap vil begge ut av Oseberg kontrakten. torsdag 8.september 2011 19:34 19:34Skarstad (KrF) mener at kontrakten ikke virker helt etter intensjonen. torsdag 8.september 2011 19:34 19:34Det mangler informasjon om tilbudene, via bedre nettsider, torsdag 8.september 2011 19:34 19:35[Kommentarer fra GuestGuest: ]Hvor skal de pengene tas fra? torsdag 8.september 2011 19:35 Guest19:35Det er utfordringer med penger til driften som lys/lyd/regi.. torsdag 8.september 2011 19:35 19:37Egeland (Sv) mener at det er helt ok at kommunen taper penger på Oseberg, så lenge hotellet taper mer penger... torsdag 8.september 2011 19:37 19:38Dette er deres måte få få reforhandlet avtalen. torsdag 8.september 2011 19:38 19:39Petter Berg (H) forsvarer at vi har fått et topp kulturhus, til meget lav driftskostnader. Han innrømmer at kommunen har forsømt avtalen, dvs ikke gode nok til å kreve at de får de rettighetene kommunene har. torsdag 8.september 2011 19:39 19:40"Hvis du hadde vært tilstedet på de møtene Artur Buchart har vært tilstedet hadde du blitt skremt", Petter Berg torsdag 8.september 2011 19:40 19:41Skarstad (KrF) vil støtte en kultursjef i Tønsberg torsdag 8.september 2011 19:41 19:42Hun minner om at hotellet har reelt støttet utbyggingen av Oseberg skipet. torsdag 8.september 2011 19:42 19:42"Nå er det så lenge siden jeg fikk ordet, så det er ikke sikkert det blir kort", Molvær torsdag 8.september 2011 19:42 19:43Aamodt (Ap) representant ser ut til å kjede seg... :) torsdag 8.september 2011 19:43 19:44Egeland (Sv) mener at vi ikke trenger så mange dager på Oseberg, og heller få penger til drift??torsdag 8.september 2011 19:44 19:44Tema skifteHvor ble det av pengene til Teater Ibsen?? torsdag 8.september 2011 19:44 19:45Petter Berg (H) svarer at pengene ble brukt til andre formål: Skolen. torsdag 8.september 2011 19:45 19:45"Vi bruker ikke harrypenger!" - Petter Berg (H)torsdag 8.september 2011 19:45 19:45Tema: Byutvikling torsdag 8.september 2011 19:45 19:46"Vi graver for bedre miljøvennlig oppvarming" - Petter Berg (H)torsdag 8.september 2011 19:46 19:46(video vises) Erling Lae om byutviklingen i Tønsberg torsdag 8.september 2011 19:46 19:47(Lae via video) Han tror det hadde vært lettere med byplanlegging dersom kommunegrensene var anderledes. torsdag 8.september 2011 19:47 19:48(Lae via video) "Det er attraktivt å bo på Nøtterøy fordi det er et godt tilbud i Tønsberg." torsdag 8.september 2011 19:48 19:49Debattleder: "Hvor skal det satses?"torsdag 8.september 2011 19:49 19:49Berg (H) skisserer hva som skjer på nærings-siden sfa ny satsing på infrastruktur i byen torsdag 8.september 2011 19:49 19:50Debattleder til KrF: Når er fortettingen på Kilen nok? torsdag 8.september 2011 19:50 19:50Skarstad (Krf) svarer på bedre kollektiv transport (ønsker utbygging videre utover i byen) torsdag 8.september 2011 19:50 19:51Moldvær (Frp): Vi må fortette i Tønsberg torsdag 8.september 2011 19:51 19:51Moldvær (Frp): Kommunen skal styre og tilrettelegge for utbyggingen. torsdag 8.september 2011 19:51 19:52Moldvær (Frp): Fatter seg ikke i korthet.... torsdag 8.september 2011 19:52 19:52Debattleder: Hvor mange kjøpesenter skal vi ha i byen? torsdag 8.september 2011 19:52 19:53Ap vil kun har satsing i sentrum, ikke i Kilen for eksempel torsdag 8.september 2011 19:53 19:54Egeland (sv) vil kun har bysentrum torsdag 8.september 2011 19:54 19:54Sv er helt uenig med Ap sier Egeland (men han sier ikke om hva)torsdag 8.september 2011 19:54 19:56Venstre vil ikke ha handel utenfor sentrum torsdag 8.september 2011 19:56 19:56Egeland (Sv) er ufin: Lite debattdisiplin torsdag 8.september 2011 19:56 19:58Petter Berg (H) nevner Oseberg skipet som eksempel på gode kultursatsing, og merkevarebygging av Tønsberg torsdag 8.september 2011 19:58 19:59"Vi skal bli flinkere til å formidle vår historie." - Petter Berg (H)torsdag 8.september 2011 19:59 19:59Aamot (Ap) vil ikke ha kino på Kilden... torsdag 8.september 2011 19:59 20:01Skarstad (Krf): Har foreslått 10 kronersbussen for å skape en levende by. torsdag 8.september 2011 20:01 20:02Aamodt (Ap) vil fortsatt ha gratis parkering. torsdag 8.september 2011 20:02 20:02Debattleder til Aamodt (Ap): Hvor skal du få penge fra? torsdag 8.september 2011 20:02 20:02Aamodt (Ap): Det er ikke så nøye. (Han sa faktisk det) torsdag 8.september 2011 20:02 20:03Aamodt (Ap): Han mener at Tønsberg Parkering ikke kan regne... Gratis parkering vil ikke koste noe.torsdag 8.september 2011 20:03 20:03Moldvær (FrP) vi må kunne følge opp det vi sier, ikke love hva som helst. torsdag 8.september 2011 20:03 20:04Egeland (Sv) byen blir bedre med mindre biler torsdag 8.september 2011 20:04 20:06Spørsmål fra publikum til Petter Berg: "Hvordan vil Høyre tilrettelegge for levende torg i byen?" torsdag 8.september 2011 20:06 20:07Petter Berg (H): Vi skal legge stein i hele torget, og tillater virksomhet 3 meter ut fra veggkantene.. Så kommer det et restaurant konsept der. torsdag 8.september 2011 20:07 20:07Nytt spørsmål fra publikum torsdag 8.september 2011 20:07 20:08"Når skal vi få tilbake det gamle Tønsberg?" torsdag 8.september 2011 20:08 20:08Aamodt (Ap) støtter Høyre her ved at man må fylle torvet med innhold torsdag 8.september 2011 20:08 20:09Det er fem minutter pause. torsdag 8.september 2011 20:09 20:10[Kommer tilbake nedtelling]5 minutter torsdag 8.september 2011 20:10 20:18Publikum er på vei inn i salen igjen torsdag 8.september 2011 20:18 20:23Kulturinnslaget begynner.torsdag 8.september 2011 20:23 20:24Lars Martin Myhretorsdag 8.september 2011 20:24 20:26"Ikke alle brune kafeer er brune.." fra sangteksten. :) torsdag 8.september 2011 20:26 20:26(Det er noe merkelig at ikke senterpartiet stiller i debatten..) torsdag 8.september 2011 20:26 20:28(Det har vært en bra debatt så langt. Nå skal debattlederne forsøke tydeliggjøre partiforskjeller) torsdag 8.september 2011 20:28 20:29Anders fra Kirkens Bymisjon innleder neste runde i debatten. torsdag 8.september 2011 20:29 20:29Han har sterke historier.. torsdag 8.september 2011 20:29 20:30Han sier at vi trenger å jobbe mer med inkludering av mennesker i nød. torsdag 8.september 2011 20:30 20:30Herunder familie og boligpolitikk. samt arbeidstilbud. torsdag 8.september 2011 20:30 20:31Basistilbudene må være tilrettelagt for alle torsdag 8.september 2011 20:31 20:31Petter Berg (H) svarer:torsdag 8.september 2011 20:31 20:31Han er opptatt av og se det enkeltmennesket.. torsdag 8.september 2011 20:31 20:32Ansvaret ligger hos oss alle sammen torsdag 8.september 2011 20:32 20:34Aamodt (Ap) sier han vil fange opp de unge.Debattlederen spør han om hvordan.Hans svar er kun penger. Han har ikke forslag til tiltak. torsdag 8.september 2011 20:34 20:35Egeland (Sv) synes at Tønsberg har vedtatt en god rusplan. torsdag 8.september 2011 20:35 20:36Han benytter så klart anledingen til å si at eiendomskatt kan være løsningen til rusproblemet. torsdag 8.september 2011 20:36 20:36Ingen andre partier er for eiendomskatt. torsdag 8.september 2011 20:36 20:37(Når ble penger løsningen på rus?? Jeg har selv mistet en bestekamerat til rus. Det han trengte var psykiatrisk behandling. ikke penger til bostøtte.) torsdag 8.september 2011 20:37 20:38Spørsmål til Skarstad (Krf): Kan ikke frivillige bidra? Hennes svar er begge deler. Frivillige samt kommunen torsdag 8.september 2011 20:38 20:39Petter Berg (H) forteller om Kvello metoden, dvs å avdekke problemforhold så tidlig som mulig hos barn. torsdag 8.september 2011 20:39 20:41Debattleder til Egeland (Sv): "Du er som Frp, du har alltid penger. Frp bruker oljefondet, og du har eiendomskatt!" (Latter i salen)torsdag 8.september 2011 20:41 20:41[Kommentarer fra MonaMona: ]Bra med Kvello metoden! Flott Petter torsdag 8.september 2011 20:41 Mona20:41Jøss, Senterpartiet er jo her, men hva sa hun?? torsdag 8.september 2011 20:41 20:42Tema nå: Integreringtorsdag 8.september 2011 20:42 20:42Hvorfor tar vi ikke i mot mer enn ca 30-35 innvandrere per år? torsdag 8.september 2011 20:42 20:43Petter nevner hva som er forsvarlig, og henviser til fagmiljøene til kommunen. "Vi skal gjøre en god jobb med å ta de i mot" torsdag 8.september 2011 20:43 20:44Bent Moldvær (Frp) er restriktiv i asylpolitikken sier debattleder. Debattleder spør han om hvorfor. torsdag 8.september 2011 20:44 20:45Moldvær nevner problemer vedrørende kriminalitet. Tar opp Hagens gamle mantra: Send penger til utlandet og "behandle dem der." torsdag 8.september 2011 20:45 20:46Egeland (Sv) har penger til dette også han... torsdag 8.september 2011 20:46 20:46Egeland (Sv) har godt poeng om at vi må få asylsøkere i jobb. torsdag 8.september 2011 20:46 20:47Aamodt (Ap) sier at de er for å få inn det våre sentral myndigheter ber om. torsdag 8.september 2011 20:47 20:49Det kommer spørsmål fra salen. Skjer dere hva som skjer i byen ved nedleggelse i skolen torsdag 8.september 2011 20:49 20:49Petter forteller om de økonomiske sannhetene, ved at vi får til en forhandling med Stokke kommune. torsdag 8.september 2011 20:49 20:50"Vi forsøker strukturendringer, istedet for flate kutt." - Petter Berg torsdag 8.september 2011 20:50 20:51Enda et spørsmål til Petter Berg: Hva gjør vi med satsingen på kjøp av eksempel Papirhuset torsdag 8.september 2011 20:51 20:51Petter ønsker at huset skal fortsette å leve som kulturhus, men kan ikke love penger nå. torsdag 8.september 2011 20:51 20:52(Det går mot slutt nå. Hver enkelt partileder for et minutt til å holde en appell)torsdag 8.september 2011 20:52 20:52Egelands (Sv) appell: SVs mål er et bystyret der hverken Frp&Høyre eller Frp&Ap har flertall. torsdag 8.september 2011 20:52 20:54Aamodts appell: Det blir nok ikke noen allianse mellom Ap og Frp: Han lover å stoppe utbygging av.. (hva?)torsdag 8.september 2011 20:54 20:55Moldvær (Frp): Frp vil ikke ha allianse med Ap. Han vil prioritere eldreomsorg, så skule. Kultur er ikke høyeste prioritet innenfor de økonomiske rammer som kommunen har. torsdag 8.september 2011 20:55 20:56Skarstad (Krf): Fokus på livskvalitet. Balanse mellom arbeid og fritid... osv osv.torsdag 8.september 2011 20:56 20:57Berg (H): Utvikle det gode politiske klima og dermed få bra samarbeidsklima. For dermed komme frem til gode løsninger. Konkret løfte: Bygge båthus for Osebergskipet. Vi skal bli bedre til å formidle at vi her Norges eldste by. Ta vare på det skipet som nå byggestorsdag 8.september 2011 20:57 20:57Kulturinnslag ved Lars Martin Myhre. torsdag 8.september 2011 20:57 20:59(Det har vært en bra debatt og kultur innslag. Bra innsats fra NRK Østafjells og Tønsbergs blad.) torsdag 8.september 2011 20:59 20:59[Kommentarer fra MonaMona: ]Takk for følget - dette var supert! Takk :-.) torsdag 8.september 2011 20:59 Mona21:00Jeg takker for følge fra dere i kveld. Vi møtes her på samme sted i morgen, og lørdag. Følg med på http://www.facebook.com/Frode.Stenstrom.HoyreGod kveld! torsdag 8.september 2011 21:00 21:01    cil_setSizes();

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top