Refleksjoner fra valgkampåpningen

Frodes bilde

I dag har valgkampen før årets kommune- og fylkestingsvalg startet. Åpningen i de fleste byer viser at dette blir en annerledes valgkamp, hvor selv Siv Jensen var raus med ros til vår statsminister. De fleste politiske partier startet valgkampen med sine partiledere rundt om i landet. Høyres leder Erna Solberg startet valgkampen med følgende appell i Oslo:

[video:www.youtube.com/watch?v=5-v645VTAkY]

I Tønsberg ble det gjennomført en felles politisk markering på Farmannstorvet. Tønsbergs Blad har lagt ut en redigert video av denne. I talen til ordføreren Petter Berg (H) kom det frem særlig et område som fikk meg til å reflektere:

«For ettertiden vil 22. juli bli stående som en merkedag i Norges historie, på linje med 9. april, 8. mai og 7. juni… Jeg tror at noe av det positive som kommer ut av dette er at de unge, i likhet med den generasjonen som opplevde krigen, vil se på demokrati, åpenhet og menneskerettigheter som umistelige goder..»

Vi har jevnt og trutt sett at norsk ungdom er mindre og mindre politiske interesserte etter 2. verdenskrig. Noen eksempler:

  • Antall velgere som tar sitt valg 3 uker før valgdagen har økt fra omkring 30% til nærmere 55% i løpet av de siste 40 årene.
  • Antall velgere som tar sitt standpunkt før valgkampen synker og er nå ned mot ca 30%.
  • Seertall til politiske tv debatter synker.

Guro Elin Stavn har i sin masteroppgave, undersøkt disse forholdene nærmere. Hun skriver i sitt sammendrag: «Ved stortingsvalget i 2005 byttet nesten halvparten av velgerne parti, og over halvparten av de som avla stemme bestemte seg under valgkampen eller nærmere valgdagen. Denne tendensen har økt jevnlig fra 1960-tallet til i dag.» og videre «Velgere som bestemmer seg sent er mindre interessert og mindre kunnskapsrik enn andre velger, men heller ikke uinteressert».

Jeg husker selv hvordan det var som ung førstegangsvelger uten særlig politisk kompetanse. Ingen av mine venner snakket om politikk på skolen. Norge gikk jo bra, og jeg tenkte den gang at min stemme ikke spiller større rolle fra eller til.

Det er her jeg tror vi nå vil se et stort skifte i kompetanse og engasjement ved kommende valg. Akkurat som 2. verdenskrig gjorde det norske folk smertelig oppmerksom på hvor viktig frihet og demokrati er, har 22.7 blitt en tilsvarende vekker for dagens generasjoner. Høyre og Unge Høyre har fått inn over tusen nye medlemmer siden 22.7. Andre partier ser samme trend.

Det er bra, fordi det betyr at terroristen bak 22.7 angrepene ikke klarte det han ønsket. I stedet for krig mot multi-kulturisme og vårt demokrati, får vi nå et land med enda mer åpenhet, demokrati og samhold.

Bruk derfor stemmeretten din. Godt valg!

Frode Stenstrøm (Tønsberg Høyre)

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top