Kvalitet i omsorgen

Frodes bilde

Alle partier er i grunn enige. Vi ønsker god omsorg for våre eldre, vi trenger mer kapasitet og bra tilgjengelighet. Hva gjenstår å diskutere?

Utfordringene står i kø:

  • Kvaliteten er ikke like god alle steder.
  • Kapasiteten bygges ikke ut i takt med flere pleietrengende.
  • Forskning innen geriatri og demens må styrkes.
  • Ideologi står i veien for gode løsninger.

Høyre ønsker å sikre bedre omsorgstilbud ved å bygge flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Sykehjemmene må få flere leger og sykepleiere med bedre medisinsk utstyr. Her tenker jeg nok at alle partier er enige. Hva er det så som gjør Høyres politikk annerledes?

Høyre erkjenner at samarbeid kan gjøre samfunnet bedre. Vi er positivt innstilt til privat innsats i omsorgssektoren. Når private kan drive barnehager med godt resultat og til lavere kostnader, hvorfor ikke la private også tilby omsorgstjenester? Mener man at det offentlige er best på kvalitet, best på pris og best på kapasitet? Hvis svaret er ja, mener man da at det er viktigere å ta vare på de eldre enn på barn?

Realiteten er at dagens barnehagedekning ikke hadde vært mulig uten private initiativ. Til det er og var oppgaven med barnehageutbygging for stor. Helt parallelt er også oppgaven med å ta vare på våre eldre for stor.

Jeg mener vi må se på løsninger fremfor ideologi og kan ikke ha allergi mot privat virksomhet. En som er pleietrengende, trenger omsorg og ikke en diskusjon om hvem som skaper et tilbud. På samme måte som vi har fritt skolevalg og fritt sykehusvalg, så bør pleietrengende ha frihet til å velge. Dette vil skape en konkurranse i omsorgssektoren som vil gi økt kvalitet og kapasitet til rett pris.

Tønsberg Høyre stiller til valg med bred kompetanse som kan bidra positivt til bedre omsorgstjenester i Tønsberg Kommune. Blant annet kan jeg nevne Olaf Holter (født 1933), som er godkjent spesialist i gastroenterologisk kirurgi.

Godt Valg!

Frode Stenstrøm, Listekandidat Tønsberg Høyre
 

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top