Hvem skal bygge ut jernbanen?

Frodes bilde

Bilkø, tog som ikke går, tunneller som er stengt... Vi har åpenbart mange problemer med samferdsel i Norge, men hvem skal løse disse problemene?

NRK rapporterer at nesten to tusen ingeniør-stillinger står ledig. Andre aviser rapporterer om enda større mangel på personer med realfagskompetanse. Som sivilingeniør, er dette et tema som er meget nært meg. Jeg har studert og jobbet i Trondheim med nær tilknyning til NTNU (Tidligere NTH) i ti år. Jeg har selv sett at antall studenter som søker og gjennomfører studiene synker i samme periode. I 1997 ble det utdannet omkring 60-70 prosessingeniører per år. I dag variere tallet ned fra 5 til 15 per år. 

Årsaken til at tallet faller er sammensatt, men noe vet vi:

  1. Nedleggelsen av NTH var et feilgrep.
  2. Antall kompentente elever fra videregående synker.
  3. Antall realfagsinteresserte elever fra ungdomskolen synker.

Grunnlaget for Høyres satsing på skolen ligger i hva forskningen forteller oss:

  • Bedre leseferdigheter gir bedre resultater i matematikk.
  • Mestring i grunnferdigheter tidlig i livet gir mindre frafall i videregående opplæring

Derfor er det viktig at vi kan starte tidlig med satsing på kvalitet og kunnskap i skolen. Dagens valgsak fra Høyre på "Drømmelæreren" er nettopp en slik sak. Fra vårt program"Tønsberg Høyre vil prioritere lesing i grunnskolen. Når barn ikke lærer å lese og skrive tidlig nok, kan det få konsekvenser som frafall fra videregående opplæring og færre muligheter for arbeid senere i livet. Ved tidlige ferdigheter og mestring i grunnskolen legges grunnlaget for at eleven får en god skolehverdag og en fremtid med mange muligheter."

På kommunalt nivå, er det lite å få gjort med med "Regjeringens hvileskjær" innen forskning og utdannig, men vi kan bidra til at flere barn opplever "drømmelæreren" på grunnskolen. Derfor oppfordrer jeg deg til å titte på vår brosjyre "Kunnskap i skolen".

Godt valg,

Frode Stenstrøm, Listekandidat Tønsberg Høyre

Oppdatert: Dette innlegget er også publisert på Høyres nettsider.

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top