Drømmelæreren

Frodes bilde

Dagens tema i valgkampen er Drømmelæreren. Med dette setter Høyre fokus på en av våre kjernesaker: Kunnskap i skolen. All moderne forskning viser at det kvaliteten på lærere som bidrar til kvaliteten på skolen. I dag var Tønsberg Høyre ute blant reisene på Tønsberg Jernbanestasjon for å møte folket der. Her kunne vi få høre om drømmelæreren til enkelte av de reisene, men alt for få hadde noen gode minner fra sin skole. Langt flere husket de dårlige lærene, dessverre. Det må vi gjøre noe med.

Nå er faktum at det har skjedd mye med skolen de siste 10 årene. Kvaliteten på lærer er flere steder gode og læringspresset er økt. Jeg har selv barn som begynner på skolen i år, og er imponert over lærerstaben som jeg har møtt der. Men, vi har fortsatt følgende problemstillinger som må løses:

  • Med dagens utdanningstakt kan Norge mangle mellom 14 og 18.000 lærere i år 2020.
  • Antall årsverk til undervisning har økt med 5% de siste årene, men antall årsverk til andre formål er økt med 40% (!)
  • Nesten 1 av 5 elever går ut av ungdomskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig
  • Bråk og uro i klasserommet stjeler mer enn et helt undervisningsår for for hver elev i grunnskolen.

Høyre vil skape flere drømmelærere ved å øke status på læreryrke: "- Gjennom topp utdannelse, etterutdanning og nye karriereveier vil vi gjøre læreryrket til det yrket norske ungdommer drømmer om", sier Erna Solberg. Dette innebærer blant annet:

  • Styrke etter- og videreutdanning av lærere
  • Heve opptakskravene til lærerutdanningen til karakteren fire eller bedre i norsk, matematikk og engelsk
  • Ha åpenhet om skolenes resultater
  • Gi lærere mulighet til å ta etterutdanning i en ellers travel hverdag
  • Sørge for at hver enkelt elev blir sett i klasserommet

I Tønsberg har bystyret ved Høyre i sist periode satset stort på skolen ved flere tiltak, som blant annet ny Sandeåsen skole. Vi ønsker å gjøre vårt for at blant annet etterutdanning av de lærere vi har kommer i større fokus. Her kan du se vår representant Kathrine Ebbesen Rør om skolen:

[video://www.youtube.com/watch?v=fly8nRNQHGI]

Godt valg

Frode Stenstrøm, Listekandidat for Tønsberg Høyre.

PS. Her kan du ser Arne Hjelnes snakke om sin drømmelærer

[video:http://www.youtube.com/watch?v=7iFZ3jPXneM]

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top