Valgkampen starter lørdag 13.8

Frodes bilde

Hele Norge er naturlig nok sterkt preget av terroraksjonene den 22. juli. Angrepet er ufattelig, tragisk og trist. Jeg tror at at svært mange personer vil trenger uker, måneder og kanskje år på å bearbeide sorge, sinne og fortvilelse. Men, selv om valgkampen er blitt utsatt, kan vi ikke gi terroraksjonen mening ved å utsette årets valg.

Valgdagen består 12. september og det er mulig å forhandstemme som ved tidligere valg. I Tønsberg starter valgkampen med en markering Farmannstorvet, LØRDAG 13. august kl 12. Ordfører Petter Berg (H) vil holde en tale som avsluttes med et minutts stillhet.

Det er kjøpt inn hvite blomster for utdeling til partiene med unntak av Arbeiderpartiet som har valgt å ta med egne røde roser. Lys er også kjøpt inn.

Alle partier som stiller til valg i Tønsberg er oppfordret til å delta. Jeg håper og tror på bra oppmøte, og at dette kan bli en fin måte å markere at valgkampen formelt er i gang samtidig som vi kan vise omtanke for de pårørende.

Frode Stenstrøm, Kandidat for Tønsberg Høyre.

 

Her inviterer vi deg til å komme med informasjon, argumenter og synspunkter.

Ønsker du støtte Høyre? Meld deg som meldem via Høyres nettsider.

Go to top