Frode Stenstrøm er 5. vararepresentant for Høyre i Tønsberg bystyre. Denne siden brukes til å publisere debattinnlegg relatert til hans politiske arbeid.

Om Frode

Frode er ektemann til Elisabeth, far til tvillingene Jonas og Daniel, gründer og daglig leder av ProsessPilotene as

Du kan følge han på Google+ og på Facebook 

 

Hvor ble det av gjennomføringskraften?

Da de rødgrønne (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) vant Stortingsvalget i 2005, kom påtroppende Statsminister Jens Stoltenberg med følgende uttalelse: «Vi skal ikke forhandle, vi skal bare handle!» Da skulle man tro at etter åtte år ved makten, så ville mange av våre utfordringer i Norge være bedret eller løst?

Hva er egentlig en sperregrense?

Hva er egentlig en sperregrense, og hvordan slår dette ut på valgresultatet?

Årets stortingsvalg er særdeles spennende, fordi vi har hele fem partier som har en oppslutning rundt eller like over sperregrensen. Dette vil ha stor påvirkining på det endelige valgresultatet.

Næringsvennlig skattepolitikk

I flere år har vi hørt Arbeiderpartiet hakke løs på Høyres ønske om en mer næringsvennlig skattepolitikk. Du har hørt retorikk som «Vi vil bruke de store pengene på fellesskapet, mens Høyre siden vil gi skattelette til de rike.»

Vil reduserte åpningstider gi redusert vold i Tønsberg?

Onsdag 15.2 var det medlemsmøte for Tønsberg Høyre. Tema for møtet var de alkoholpolitiske retningslinjer som skal vedtas av Bystyret i mai. Hensikten med møtet var å få belyst synspunkt fra byens hotell og restaurant bransje og de synspunkt som Politiet har i saken.

15

Valgresultatet er klart. Tønsberg Høyre fikk 7233 stemmer, som er en økning på 3743 stemmer sammenliknet med kommunevalget i 2007. Dette betyr at vår gruppe øker med 7 mandater til 15 mandater! Dette gir Høyre 37,0%. Dette er et helt utrolig resultat, som blant annet sikrer at dagens ordfører Petter Berg forsetter i fire nye år. Jeg tror takknemmelighet er på sin plass:

Hva betyr mer demokrati?

I dette innlegget ønsker jeg å utfordre dine tanker på hva du legger i uttrykket «mer demokrati». Dette uttrykket er kanskje det mest brukte i årets valgkamp. Men hva betyr det?

Tema: 

Referat fra Hva Velger Du?

Det var i kveld debatt på Papirhuset i Tønsberg under regi av Tønsbergs Blad og NRK. Jeg dekket det hele, og her er referatet fra møtet. Det var et flott arrangement, og jeg gleder meg til møtet i morgen og på lørdag. I referatet kan du høre fra Arbeiderpartiet at "Det ikke er så nøye hvor pengene kommer fra..."

Sider

Subscribe to Frode Stenstrøm - Tønsberg Høyre
Go to top